Svou souhlasem (registrací/přihlášením) k odběru newsletteru nebo zasláním poptávky webovým formulářem poskytuji společnosti TAPOLIVING s.r.o., IČO: 033 79 680, se sídlem Jiřího Potůčka 260, 530 09 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34051, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti. Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru. Společnost prohlašuje, že údaje bude zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým jí byl poskytnut souhlas.